TDK

A TDK a Tudományos DiákKör rövidítése. A TDK munkába bekapcsolódó hallgatók a választott oktató irányításával kutatási feladatokat végeznek és dokumentálják, értékelik elvégzett méréseiket. Ebből egy dolgozatot készítenek, amelynek beadását rendszerint fél-egyéves kutatómunka előzi meg. Rendkívül jó lehetőség mind az elméleti, mind a gyakorlati ismeretek bővítésére. A beadott dolgozatot egy független bíráló értékeli. Minden évben egyszer, novemberben kerül sor a házi TDK konferenciára, ahol egy szóbeli előadás keretében a hallgatók bemutatják az elvégzett munka főbb eredményeit. A bírálatok és a bizottság döntése alapján legjobbnak ítélt dolgozatok szerzői az országos konferencián (OTDK) is részt vehetnek.

Tanszékünk hallgatói hosszú ideje igen eredményesen szerepelnek (TDK eredményeink) mind az egyetemi mind az országos TDK konferenciákon is.

Tanszékükön számos téma közül választhatnak az érdeklődők (Aktuális TDK témáink), de egyéni témakiírásra is van lehetőség. Az utóbbi években a nagy érdeklődésnek köszönhetően két szekcióban, Anyagtudomány és Orvostechnika szekciókban indulhatnak a diákok.

TDK2014.jpg

Amennyiben kérdése / kérése van tanszékünk TDK-tevékenységével kapcsolatban, keresse tanszéki TDK-felelősünket, Berecz Tibort aki szívesen segít a felmerült kérdésekben.

Egyéni témakiírás esetén pontosítására szintén Dr. Berecz Tibort keressék, aki elirányít a témában legkompetensebb oktatóhoz.